Jdi na obsah Jdi na menu
 


povídání o ČR

Česko (kodifikovaný jednoslovný geografický název státu,[5][6] viz Spor o užití slova Česko), oficiálně Česká republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Sousedí na západě s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Rozkládá se na území tří historických zemí (Čech, Moravy a části Slezska) na ploše 78 867 km2. V roce 2009 v Česku žilo přibližně 10,5 milionu obyvatel.[7] Administrativně se dělí na 14 samosprávných krajů. Hlavním městem je Praha.220px-relief_map_of_czech_republic.png

 

Historické státní útvary na území Česka

Prvním doloženým státním útvarem na českém území byla v druhé polovině 9. století Velká Morava.[11] (Té předcházel nadkmenový svaz Sámovy říše.)[12][13] Když Velkomoravská říše kolem roku 906/7 zanikla pod náporem kočovných maďarských kmenů, těžiště státního vývoje se přesunulo do Čech. Tamní panovníci z rodu Přemyslovců vybudovali středověký český stát, od přelomu 10. a 11. století tvořící zvláštní součást do Svaté říše římské. Od roku 1526 byly české země postupně začleňovány do Habsburské monarchie, jejíž vládci využili vítězství na Bílé hoře (1620) ke konečné likvidaci i posledních zbytků dřívější samostatnosti. Korunními zeměmi Habsburků, po r. 1749 de facto navzájem nespojitými, později (od 1804) Rakouska a poté (od 1867) Rakouska-Uherska zůstaly č. země až do konce 1. světové války (1918), kdy byla politicko-vojenskou akcí získána nezávislost a ve spojenectví s blízkým národem Slováků vytvořeno Československo. Jeho součástí poté české země byly (kromě 2. světové války) až do r. 1992. Český stát byl formálně obnoven roku 1969 v rámci federalizované Československé socialistické republiky. Od roku 1969 do roku 1990 existoval ve federaci pod názvem Česká socialistická republika. Převratné politické změny po listopadu 1989 znamenaly nejen změnu názvu federace (Česká a Slovenská Federativní Republika) a v jejím rámci i Česka (od března 1990 Česká republika, poté co Ústavní zákon vypustil slovo „socialistická“), ale především stále větší státoprávní požadavky ze strany slovenských nacionalistů. Neschopnost české a slovenské politické reprezentace dohodnout se na dalším fungování federace vedla nakonec k jejímu zániku. K 1. lednu 1993 federace zanikla a jejím rozpadem se Česko stalo samostatným státem. Současně nabyla účinnosti jeho první samostatná ústava, Ústava České republiky.

110px-flag_of_the_czech_republic_svg.png

 

 

 

 

 

wikipedie

 
 

 

Poslední fotografie


Kontakt


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>